Borsa de treball per a equip social base a l’Ajuntament

EDUCADOR/A SOCIAL:

 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA:

 

TREBALLADOR/A SOCIAL:

 

INFORMACIÓ ANTERIOR: 

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS I DATES DE REALITZACIÓ DE LES ENTREVISTES:

  • EDUCADOR SOCIAL: Fes click ací per veure o descarregar
    • DATA REALITZACIÓ DE L’ENTREVISTA DELS ASPIRANTS ADMESOS: Dimecres 7 de Juny de 2.017, a partir de les 9:30 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament de la Font de la Figuera (Carrer Joan de Joanes nº 1) per l’ordre que es detalla a la resolució.
  • AUXILIAR ADMINISTRATIU: Fes click ací per veure o descarregar
    • DATA REALITZACIÓ DE L’ENTREVISTA DELS ASPIRANTS ADMESOS: Divendres 9 de Juny de 2.017, a partir de les 9:00 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament de la Font de la Figuera (Carrer Joan de Joanes nº 1) per l’ordre que es detalla a la resolució.
  • TREBALLADOR SOCIAL: Fes click ací per veure o descarregar
    • DATA REALITZACIÓ DE L’ENTREVISTA DELS ASPIRANTS ADMESOS: Dimarts 13 de Juny de 2.017, a partir de les 9:30 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament de la Font de la Figuera (Carrer Joan de Joanes nº 1) per l’ordre que es detalla a la resolució.

INFORMACIÓ ANTERIOR:

  • CORRECCIÓ D’ERRORS I MODIFICACIÓ DE LES BASES: Anunci de l’Ajuntament de la Font de la Figuera sobre correcció d’errors i modificació de les bases que regiran la creació d’una borsa de treball d’Educador / a Social, Treballador / a social i auxiliar administratiu /va adscrit a l’equip social base. Per veure el document feu click ací

Per acord de la Junta de govern de data 20 de març de 2017, es van aprovar les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a constituir una borsa de treball temporal d’Educadors/es socials, Treballador/a social i auxiliar administratiu/ va per a l’Equip social base a l’Ajuntament de la Font de la Figuera.

La selecció de candidats es realitzarà mitjançant concurs de mèrits i entrevista. 

El termini de presentació de sol·licituds, mitjançant instància dirigida a l’alcalde, serà de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci, és a dir, del 6 al 15 d’abril, però al ser el dia 15 d’abril inhàbil, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent, és a dir, el 18 d’abril. 

-BASES DEL PROCÉS: Per consultar fer click ací

-ANNEX 1 (Instància).- Per consultar fer click ací

-ANNEX 2 (Relació de documents aportats).- Per consultar fer click ací

– Anunci al BOP.- Per consultar fer click ací

Resultado de imagen de servicios sociales

Comments are closed.