BASES.- Professorat de l’Escola Permanent d’Adults 2018

NOVA INFORMACIÓ.- RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS/EXCLOSOS AL PROCÉS DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR LES NECESITATS DE PROFESSORAT DE VALENCIÀ DINS DE LA FORMACIÓ PERMANENT D’ADULTS

Data de publicació al web municipal: 5.10.2018

Feu click ací per veure o descarregar

 


  • INFORMACIÓ ANTERIOR:

BASES PER A COBRIR LES NECESSITATS DE PROFESSORAT
DINS DE L’ESCOLA PERMANENT D’ADULTS

Data de publicació al web municipal: 18.07.2018

L’objecte de la present convocatòria és la de cobrir les places de professorat dins de
l’Escola de Formació Permanent d’Adults (FPA) de la Font de la Figuera i crear una
Borsa de Treball mitjançant concurs de mèrits amb entrevista.
La jornada ordinària setmanal estarà compresa entre 4 i 6 hores, segons el nombre de
grups que es creen (es crearà un grup quan hi hagen més de cinc matriculats en ell).
Les seues funcions seran les d’atendre les necessitats i activitats pròpies del Servici
d’Educació de l’Escola de Formació Permanent d’Adults en les diferents actuacions
que des del mateix es desenvolupen (Per exemple: Activitats de coordinació,
realització de la PGA, etc.).

Aquesta borsa tindrà validessa mentre no s’obriga una nova.
Les presents bases han sigut aprovades per Junta de Govern en data 3-07-2018.

Consulta les BASES fent click ací

 

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS/EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE  TREBALL PER A COBRIR LES NECESSITATS DE PROFESSORAT DINS DE LA FORMACIÓ PERMANENT D’ADULTS I DATA DE L’ENTREVISTA

Data de publicació al web municipal: 23.08.2018

Click ací per veure o descarregar

 

ACTA SELECCIÓ DEL PROFESSORAT DE L’ESCOLA PERMANENT D’ADULTS.- 

Feu click ací per veure o descarregar

Data de publicació al web municipal: 25.09.2018

 

ATENCIÓ.- NOVA CONVOCATÒRIA DE PROFESSOR DE VALENCIÀ (PROGRAMA FORMATIU C) DINS DE L’ESCOLA DE FORMACIÓ PERMANENT D’ADULTS

Vista la necessitat d’una nova convocatòria de professor de Valencià (programa formatiu C) dins de l’escola formació permanent d’adults, en junta de govern local celebrada el día tretze de setembre de dos mil divuit es va aprovar la nova convocatòria. El termini de presentació de instàncies será de 10 díes naturales a contar desde el día següent al de la publicación de la convocatoria la web municipal.

Data de publicació al web municipal: 20 de setembre de 2018

Consulta LES BASES d’esta nova convocatòria FENT CLICK ACÍ

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *