PLA GENERAL ESTRUCTURAL | Versió Final | La Font de la Figuera

  • VERSIÓ FINAL DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL DE LA FONT DE LA FIGUERA. DOCUMENT APROVAT AL PLENARI EN DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2018. 

 

ÍNDEX DEL DOCUMENT | Índice del documento: Click ací

ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC | Estudio ambiental y territorial estratégico:  Click ací

MEMÒRIA INFORMATIVA | Memoria informativa: Click ací

PLÀNOLS INFORMACIÓ | Planos informaciónClick ací 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA | Memoria justificativaClick ací

ESTUDI DE MOBILITAT I TRANSPORT | Estudio de movilidad y transporteClick ací

ESTUDI ACÚSTIC | Estudio acústico: Click ací

ESTUDI d’INUNDABILITAT | Estudio de inundabilidadClick ací

PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA | Prospección arqueológicaClick ací

ESTUDI DE PAISATGE | Estudio de paisajeClick ací

MEMÒRIA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA | Memoria sostenibilidad económica: Click ací

INDICADORS DE SEGUIMENT | Indicadores de seguimiento: Click ací

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ | Planos de ordenaciónClick ací

NORMES URBANÍSTIQUES | Normas urbanísticas: Click ací

FITXES DE ZONES D’ORDENACIÓ ESTRUCTURAL (ZOE) | Fichas de zonas de ordenación estructural (ZOE): Click ací

ZONES DE GESTIÓ | Zonas de gestión: Click ací

CATÀLEG DE PROTECCIONS | Catálogo de protecciones: Click ací

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *