Alcaldia

Alcalde i regidor de Recursos Humans, Urbanisme i Seguretat Ciutadana En Vicent Muñoz Jordà

vicent-munoz-per-a-programa-de-festes-patronals-any-2016-per-alberto-fito

Imatge: Alberto Fito (FotografiArt)

Competències:

  • Aquelles que li atorga la Llei de Règim Local, així com el Règim Orgànic Municipal (ROM) tals com la Convocatòria i presidència dels plenaris, presidir els actes institucionals, presidir les comissions i el Consell Municipal de Participació Ciutadana
  • Presidir les Juntes de Govern
  • Coordinar, amb el regidor de Promoció Econòmica, les subvencions a les entitats locals, així com signar els Convenis de Col•laboració amb cadascuna d’elles i l’oferta pública d’ocupació anual
  • Gestionar i controlar l’activitat urbanística
  • Presidir les activitats culturals i festives
  • Vetllar per la gestió adequada de l’entorn mediambiental
  • Mantenir els serveis sociosanitaris assistencials