Igualtat, Serveis Socials i Abastiments

Regidora Na Ibana Tormo Bañó

Competències:

  • Aplicació de polítiques d’igualtat entre persones
  • Millora de la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant l’equitat entre homes i dones
  • Polítiques transversals d’igualtat de gènere
  • Prevenció de la violència de gènere
  • Foment de l’ús no sexista del llenguatge
  • Commemoració del Dia Internacional de les Dones
  • Conciliació de la vida professional i familiar
  • Sensibilització front a la diversitat entre persones
  • Integració ciutadana
  • Gestió i manteniment del cementeri