Promoció Econòmica i Local i Serveis Municipals

Regidora: Na Purificación Lluch

Competències:

  • Promoció del comerç, turisme i hostaleria
  • Personal i serveis municipals
  • Coordinació de l’Oferta Pública d’Ocupació i gestió de les Borses de treball i beques de formació
  • Gestió del Viver d’empreses i la sol•licitud de Tallers d’Ocupació
  • Promoció exterior del municipi, Oficina de turisme i coordinació del Pla d’Enoturisme
  • Gestió del mercat municipal
  • Noves tecnologies. Gestió d’una oficina virtual
  • Coordinació d’actes públics, audiències, mitjans de comunicació, publicacions, butlletins municipals, web, etc.
  • Gestió i control dels pressupostos municipals. Seguiment dels ingressos i gastos
  • Coordinació, amb l’alcaldia, per a elaborar les ordenances fiscals