Junta de govern

Per Junta de Govern o Consell Directiu s’entén la instància encarregada de la direcció col·legial d’una organització pública o privada. Està composta per un nombre de persones, electes per aquesta finalitat durant un període determinat.

President: Vicent Muñoz Jordà 

1a tinent d’alcalde: Mª Purificación Lluch Sanz

2on tinent d’alcalde: Mariano Ferriz Sanjuán

Vicent, Puri i Mariano