Pressupostos i Liquidacions

PRESSUPOSTOS

Podeu accedir als Pressupostos fent clic en este enllaç:

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/PublicacionPresupuestosEELL.aspx

Els Pressupostos, de la mateixa manera que molts altres continguts, també estan integrats al Portal de Transparència, al qual ja està adherit l’Ajuntament de la Font de la Figuera.

A través d’aquest nou Portal Web vos volem oferir tota la informació sobre la nostra població i sobre els serveis públics que prestem als nostres ciutadans i empreses.

La prestació d’este servei s’empara en l’Acord Marc de Col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ( FEMP ) per promoure i facilitar el desenvolupament llei 19/2013 , de 9 de desembre, de transparència , accés a la informació pública i bon govern en les entitats locals .

Accediu al Portal de Transparència de l’Ajuntament de la Font de la Figuera fent click ací

https://lafontdelafiguera.transparencialocal.gob.es/es_ES/

façana ajuntament

 

LIQUIDACIONS

Dació de compte.- Liquidació del Pressupost 2015 aprovat per resolució d’alcaldia nº 7 de 2016

Feu click ací per consultar-la