Descàrrega de sol·licituds

 • INSTÀNCIA ALTA EN PADRÓ D’HABITANTS.- Autoemplenable.

EN VALENCIÀ: Feu click ací per veure i descarregar

EN CASTELLÀ: Feu click ací per veure i descarregar

 • MODEL DISPARAMENT DE TRACA: Descàrrega de sol·licitud Model Disparament de Traca (envia-la emplenada a atencio@lafontdelafiguera.net)
 • MODEL LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR: Descàrrega sol·licitud Llicència d’Obra Major (envia-la emplenada a atencio@lafontdelafiguera.net)
 • MODEL BENVINGUDA (LA FONT CREIX): Descàrrega sol·licitud Benvinguda (La Font Creix) (envia-la emplenada a atencio@lafontdelafiguera.net)
 • MODEL CELEBRA (CIUTADANIA DE PLE DRET: Descàrrega sol·licitud Celebra (Ciutadania de Ple Dret) (envia-la emplenada a atencio@lafontdelafiguera.net). Imatge: Alberto Fito (FotografiArt)

Ciutadania 2018

 • MODEL AJUNTA’T (LA FONT OBERTA): Descàrrega sol·licitud Ajunta’t (La Font Oberta) (envia-la emplenada a atencio@lafontdelafiguera.net)
 • MODEL ACOMIADAMENT: Descàrrega sol·licitud Acomiadament (envia-la emplenada a atencio@lafontdelafiguera.net)
 • MODELS PER DESCARREGAR I EMPLENAR (Relatius a subvencions):
 • INSTÀNCIA SEU FESTERA/QUARTELILLOS.- Es pot emplenar telemàticament o també descarregar fent click ací: Instància seu festera / quartelillos . Una vegada emplenada/descarregada envía-la a atencio@lafontdelafiguera.net (o porta-la dirèctament impresa a l’Ajuntament).
 • SOL·LICITUD PER AL REGISTRE MUNICIPAL DE SEU FESTERA: Una vegada emplenada/descarregada envía-la a atencio@lafontdelafiguera.net (o porta-la dirèctament impresa a l’Ajuntament). Descarrega fent click ací
 • FORMULARI DE COMPLIMENT ARTICLE 6.1g (ASPECTES DE HABITABILITAT I SEGURETAT): Descarrega fent click ací Envía-la a atencio@lafontdelafiguera.net (o porta-la dirèctament impresa a l’Ajuntament)

la foto 5 (4)

 • DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A COMENÇAR LES OBRES

L’Ajuntament agilitza els tràmits per tal de començar abans les obres

D’aquesta manera, el ciutadà, per a la majoria d’obres de reparació o reforma d’edificis existents que no suposen ampliació ni obra de nova planta podrà utilitzar la declaració responsable per a començar les obres, així no caldrà esperar per iniciar la seua obra, sinó que amb l’acte comunicat podrà fer-ho. Amb això guanyarà molt de temps.

Servei d’atenció al ciutadà: de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 hores a l’Ajuntament (preguntar per Mireia)

DOCUMENTS NECESSÀRIS: (Es recomana obrir estos documents des d’un ordinador)

ALTRES DOCUMENTS (l’ús de les plantilles que s’adjunten a continuació és opcional,  podent utilizar-se altres impresos personalitzats,  sempre que continguen tota la informació que es demana en les esmentades plantilles):

55773-pablo-levicoy-contratistas-en-construccion-banner