Perfil del Contractant

  • Expedient 113/2018.- Plec de clàusules administratives particulars i tècniques. Contractació, redacció projecte i direcció d’obra CENTRE DE DIA a la Font de la Figuera.- FI TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 3 d’abril de 2018.- Més informació: administracio3@lafontdelafiguera.net o telefonant al 962290004.- Feu click ací per veure o descarregar.
  • Expedient 95/2018.- Anunci de l’Ajuntament de la Font de la Figuera sobre adjudicació del contracte administratiu especial per a l’explotació del servei del BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL.- FI TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 3 d’abril de 2018. Més informació: administracio3@lafontdelafiguera.net o telefonant al 962290004.- Feu click ací per veure o descarregar
  • Relació detallada de contractes de 2017.- Feu click ací per veure o descarregar esta informació