MICROCRÈDITS.- Convocatòria 2015

Sol·licitud de concessió de Microcrèdits per afavorir l’autoocupació i la creació d’empreses. 

Anunci de l’Ajuntament de la Font de la Figuera sobre la publicació de l’ordenança reguladora específica de les bases de concessió de microcrèdits publicada al B.O.P. de Valencia Nº 77 el 01-04-2014.

El termini de presentació de les sol·licituds, serà d’un mes a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria al perfil del contractant de l’ajuntament. És a dir, des del 19/02/2015 fins al 20/03/2015.

Descàrrega de documentació:

emprenedors