Beques Primera Ocupació

Primera ocupació d’estudiants i titulats de cicles formatius i estudis universitaris a l’Ajuntament de la Font de la Figuera. Beques aprovades per la Junta de Govern a dia 30 de març de 2016.

Fes click ací per descarregar les bases

– NOVETATS A DATA 23.06.2016.- Acta de constitució de la comissió de valoració de mèrits i desenvolupament dels exercicis.- Descarrega l’ACTA fent click ací

– NOVETATS A DATA 16.06.2016.- Resolució d’aspirants admesos/exclosos en el procés de concessió de les beques “Primera Ocupació”. Descarrega la RESOLUCIÓ fent click ací

– NOVETATS A DATA 19.04.2016.- Publicació de l’extracte de la convocatòria al BOP a data 19.04.2016. TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Des del 20.04.2016 fins al 12.06.2016, ambdós inclosos.

Descarrega la publicació de l’extracte fent click ací