Borsa de Treball Concurs-Oposició “Els Menuts”

 Borsa de treball tècnics superiors d’educació infantil

– NOVETATS A DATA 22.06.2016.- Acta desenvolupament Fase Concurs .- Fes click ací per veure/descarregar l’acta

 

– NOVETATS A DATA 07.06.2016.- Acta de constitució del tribunal i desenvolupament fase oposició.

Fes click ací per veure/descarregar l’acta

 

– NOVETATS A DATA 09.05.2016.- Resultats de la prova de coneixements en valencià nivell C1 data i lloc de l’examen de l’oposició.

Fes click ací per veure/descarregar la resolució

 

– NOVETATS A DATA 28.04.2016.- Resultats de la prova de requisit lingüístic de valencià (C1)

Fes click ací per veure/descarregar l’acta dels resutats

 

– RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS/EXCLOSOS, DATA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS EN VALENCIÀ NIVELL C1 I COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

Prova de coneixements en valencià nivell C1: Dia 18 d’abril de 2016 a les 10.00 hores al propi Ajuntament.

Fes click ací per veure/descarregar la resolució

 

Borsa de treball mestres educació infantil

 

-NOVETATS A DATA 11.05.2016.- Resolució d’alcaldia                     Consulta-la fent click ací

 

-NOVETATS A DATA 10.05.2016.- Acta desenvolupament fase concurs. Consulta-la fent click ací

 

– NOVETATS A DATA 5 DE MAIG DE 2016.- Convocatòria anticipada per necessitats del servici per a la valoració de la fase concurs. Citació del Tribunal per a la fase concurs: Consulta-la fent click ací

 

– NOVETATS A DATA 3 DE MAIG DE 2016.- Qualificacions fase oposició.

Fes click ací per veure/descarregar els resultats

 

– RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS/EXCLOSOS, DATA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS EN VALENCIÀ NIVELL C1 I COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

– No hi ha cap aspirant a realitzar la prova de coneixements en valencià

– Data de realització de la fase oposició: Dilluns 2 de maig de 2016, a les 09.30 hores, a la planta baixa de la Casa de la Cultura (Carrer Arxidiaca Ros, n. 10) de la Font de la Figuera.

Fes click ací per veure/descarregar la resolució

 

CORRECCIÓ D’ERRATES EN LES BASES DE L’.E.I. ELS MENUTS

BORSA TREBALL CONCURS-OPOSICIÓ E.I. “ELS MENUTS”.- Data publicació: 01.03.2016

“Requisit lingüístic: Posseir el títol de Grau Mitjà o de Mestre en Valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià. Les persones que no complisquen el requisit de coneixement de valencià que figura en aquesta convocatòria hauran de realitzar una prova amb anterioritat a l’inici del procés selectiu. Les persones que no estiguen en possessió del certificat de coneixements de valencià de nivell C1, hauran de realitzar una prova de coneixements de la llengua oral i escrita equivalent a aquest nivell. El resultat d’aquesta serà APTE/A o NO APTE/A. Superada la prova, podrà començar el procés selectiu i se’ls considerarà en possessió de l’acreditació suficient del nivell C1 de valencià exigit.”

DATA DE PUBLICACIÓ DE LES BASES CORREGIDES: 01/03/2016

El termini per presentar les instàncies serà del 2 de març fins al 21 de març de 2016 .

BASES: Borsa de treball mestres d’educació infantil

BASES: Borsa de treball tècnics superiors d’educació infantil

 

12472540_10206981265542571_1590965447951870543_n