Expotació del Bar de la Piscina Municipal

-NOVETATS A DATA 09.05.2016.-  

– Acta de constitució de la Mesa de contractació i proposta d’adjudicació.

Mira o descarrega l’acta fent click ací

-Requeriment al licitador l’oferta més avantatjosa, per a presentació documentació després de proposta Mesa contractació.

Mira o descarrega la resolució fent click ací

-Adjudicació contracte explotació bar Piscina Municipal

Mira o descarrega la resolució fent click ací

 

– DOCUMENTS PENJATS AMB ANTERIORITAT

Convocatòria de la licitació pel procediment obert de la concessió d’explotació del bar de la piscina municipal

Mira o descarrega el model de plec de clàusules fent click ací

la foto 5